kontakt

Zarząd Zrzeszenia Filharmonii Polskich

Andrzej Kosendiak - Przewodniczący Zarządu

Piotr Sułkowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Jacek Rogala - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wojciech Nowak - Członek Zarządu

Marta Wierzbieniec - Członek Zarządu