kontakt

Aktualności

WYBRANO NOWY ZARZĄD ZRZESZENIA FILHARMONII POLSKICH

Dyrektorzy filharmonii i orkiestr zrzeszonych w ZFP udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządowi za lata 2014-2017 i wybrali nowy zarząd w składzie: Andrzej Kosendiak (Dyrektor Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu) - przewodniczący, Jacek Rogala (Dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach) - wiceprzewodniczący, Piotr Sułkowski (Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie) - wiceprzewodniczący, Marta Wierzbieniec (Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie) - członek zarządu, Wojciech Nowak (Dyrektor Filharmonii Narodowej) - członek zarządu.